Koordinace

Pro ty z vás, kteří rádi svěří svůj svatební den do rukou profesionálů nabízíme službu svatební koordinace. Hladký a bezproblémový průběh svatebního dne vyžaduje důkladnou přípravu, obeznámenost s aspekty vaší svatby, komunikaci s personálem a dodavateli a mimo jiné i bezchybné sestavení harmonogramu. 

Proto má náš balíček svatební koordinace dvě složky – předsvatební plánování a samotnou koordinaci.

Tuto službu nenabízíme samostatně, lze ji objednat pouze jako doplněk ke službě Svatebního designu.

Předsvatební plánování

 • Sestavení uceleného harmonogramu svatebního dne, od ranních příprav až po večerní zábavu
 • Poradenství ohledně hlavních svatebních témat, jako program pro hosty, dárky pro hosty, zasedací pořádek, tradice
 • Koordinace svatebních dodavatelů sjednaných agenturou i klientem; zaslání odsouhlaseného harmonogramu dodavatelům
 • Příprava sumarizace pro personál svatební lokality obsahující instrukce ohledně časového plánu, floor planu i zasedacího pořádku
 • Dvě schůzky se snoubenci, včetně předsvatební koordinační schůzky v místě konání svatby

Koordinace dne

6 hodin, 2 koordinátorky

 • Vedení svatebního dne v souladu s dohodnutým harmonogramem
 • Koordinace dodavatelů a oddávajícího, řešení finančních záležitostí
 • Uvítání svatebních hostů, seznámení s programem dne
 • Organizace svatebního obřadu (usazení hostů, nástupy snoubenců, gratulace a focení)
 • Asistence fotografovi při focení
 • Asistence při usazování hostů, pomoc se zasedacím pořádkem
 • Organizace hlavních bodů programu – svatebních tradic, proslovů, krájení dortu, prvního tance
 • Organizace programu pro hosty během focení novomanželů
 • Řešení aktuálních požadavků a problémů

Cena balíčku Svatební koordinace 13.500 Kč

Počet hodin koordinace lze libovolně upravit, minimálně však 6 hodiny

Koordinace 8 hodin – přítomnost první koordinátorky po dobu 8 hodin, druhé po dobu 3 hodin, Cena 14.500 Kč
Koordinace 10 hodin – přítomnost první koordinátorky po dobu 10 hodin, druhé po dobu 5 hodin, Cena 16.500 Kč